lumitel burundi.jpg
Hiện Viettel đang đứng số 1 tại 6 thị trường nước ngoài. 

Trong quý cuối năm 2023, Viettel Global đạt 1.297 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, biên lợi nhuận 55%, cao hơn mức 43% của một năm trước đó.

Theo thông tin từ Viettel Global, tổng doanh thu hợp nhất Quý IV/2023 tăng trưởng gần 35% so với cùng kỳ Quý 4/2022, trong đó, do tăng trưởng tốt tại hầu hết thị trường, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ hợp nhất tăng 25%. Cụ thể, thương hiệu Movitel tại Mozambique tăng 25%, Natcom tại Haiti tăng 18%, Mytel tại Myanmar tăng 55%; Telemor tại Đông Timor tăng 15%, Metfone tại Campuchia tăng 11%.

Cũng trong quý này, các dịch vụ ví điện tử của Viettel Global đạt con số tăng trưởng ấn tượng. M_mola (Mozambique) tăng 330%, Starfintech (Lào) tăng 126%, Telemor Fintech (Đông Timor) tăng 109%, Halopesa (Tanzania) tăng 29% và Emoney (Cambodia) tăng 19%.

15f5a0c8 33d6 4999 8fa1 20f67672c153.jpg

Tại Haiti, công ty Viettel Haiti dẫn đầu về thị phần viễn thông di động. Như vậy, Viettel đứng số 1 tại 6 thị trường nước ngoài. 

Kết thúc năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 19% trong cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.485 tỷ. Biên lợi nhuận gộp cả năm đạt hơn 50%.

Tổng tài sản hợp nhất năm 2023 đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng tương đương 4,4% so với đầu năm trong đó vốn chủ sở hữu tăng 1.259 tỷ đồng.

Trước đó, Viettel cho biết doanh thu nước ngoài của tập đoàn tăng trưởng 20,5%, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 7 năm liên tiếp, gấp 5 lần trung bình ngành trên thế giới.