Lũ quét hết nhà cửa, mẹ già bỏng nặng biết nhờ cậy ai?