Vợ chồng lượm ve chai đến 2 giờ sáng xúc động nhận gói quà tiếp sức - VietNamNet