Khách hàng mua căn hộ Khang Gia Tân Hương sắp phải ra đường sau Tết