Đằng sau kế hoạch của Huawei phát triển hệ điều hành để "đấu" với Android - VietNamNet