Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu
icon
31/01/2021
Dựa vào triết lý phát triển “đường đi trước một bước”, “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, Quảng Ninh đã bứt phá thành cực tăng trưởng hàng đầu đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”
icon
01/02/2021
“Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thống nhất thì mới làm được, cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng chỉ là cá nhân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
Lắng nghe dân để không thẹn với dân, với Đảng
icon
31/01/2021
Thế là một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội Đảng 13 đã hoàn thành. Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới với 200 ủy viên đã được Đại hội bầu chọn. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
icon
01/02/2021
Mỗi lần được bầu, khi phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện rõ sự khiêm tốn, chân thành và cốt cách một người cộng sản.
Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
icon
01/02/2021
Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa mới gồm 19 thành viên đã ra mắt. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng
Không để xói mòn các nền tảng vĩ mô đã dày công tạo dựng
icon
31/01/2021
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát vẫn là chính sách ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn phát triển tới trong các chỉ đạo của lãnh đạo quốc gia.
Tổng Bí thư: "Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"
Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'
icon
01/02/2021
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo.
Đất nước và những khát vọng vươn tới
Đất nước và những khát vọng vươn tới
icon
29/01/2021
Dân thụ hưởng không phải chỉ là người dân phải được hưởng cái gì đó, mà chính là hướng đến việc thỏa mãn các lợi ích đa dạng trong xã hội để biến lợi ích thành động lực phát triển.
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp
icon
01/02/2021
“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
icon
01/02/2021
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có ủy viên dự khuyết 38 tuổi, 120 ủy viên khóa XII tái cử và 80 ủy viên lần đầu trúng cử.