Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
icon
30/01/2021
Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 61 người lần đầu trúng cử, 119 ủy viên Trung ương khóa XII tái cử.
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
icon
31/01/2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới.
Tổng Bí thư: "Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"
Tổng Bí thư: 'Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn'
icon
01/02/2021
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo.
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử
icon
01/02/2021
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có ủy viên dự khuyết 38 tuổi, 120 ủy viên khóa XII tái cử và 80 ủy viên lần đầu trúng cử.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”
icon
01/02/2021
Mỗi lần được bầu, khi phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện rõ sự khiêm tốn, chân thành và cốt cách một người cộng sản.
Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Quê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Quý độc giả xem chi tiết quê quán của các ủy viên Bộ Chính trị. 
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
icon
31/01/2021
18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi của các ủy viên Bộ Chính trị. 
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
icon
30/01/2021
Trong 200 Ủy viên Trung ương vừa được Đại hội bầu, có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.