Báo nước ngoài chọn Trấn Quốc là ngôi chùa đẹp hàng đầu thế giới - VietNamNet