Diễn viên Hoàng Cúc 9 năm chống chọi ung thư, sẵn sàng đón nhận cái chết