Hội sách xuyên Việt chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8 - VietNamNet