Bạn gái Cao Dĩ Tường lạc quan sau thời gian đau buồn, suy sụp - VietNamNet