Cuộc sống của Hiệp 'gà' sau những ngày trượt dài với scandal