Phạm Băng Băng xếp hạng chót danh sách 'Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ' - VietNamNet