Quyền Linh đội mưa đến Quảng Trị rút 50 triệu ủng hộ trước bàn thờ liệt sỹ - VietNamNet