Lương 25 triệu vẫn chật vật với học phí của học sinh trường quốc tế