Liễu Thăng mất đầu ở trận nào?

 - Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, tổ tiên chúng ta đã lập nên những chiến công hiển hách, đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh. Nhiều tướng lĩnh của kẻ thù xâm lược phải bỏ mạng khi mang quân xâm lược nước ta.

Câu 1. Viên quan đô hộ nào của nhà Đường từng sợ hãi đến phát bệnh mà chết khi bị nghĩa quân của Phùng Hưng tấn công?

A.Sĩ Nhiếp

B.Triệu Tiết

C.Cao Chính Bình

Đáp án: Cao Chính Bình là viên quan đô hộ của nhà Đường ở nước ta trong thế kỷ thứ VIII. Vào khoảng năm 766, Bố Cái Đại vương Phùng Hưng đã lãnh đạo nhân dân ta chống lại nhà Đường đô hộ. Sau nhiều cuộc chiến thất bại, Cao Chính Bình phải cho quân Đường vào cố thủ trong thành Tống Bình. Bị nghĩa quân Phùng Hưng liên tục tấn công, Cao Chính Bình sợ quá, phát bệnh mà chết.

Câu 2. Hoàng tử của triều đại nào từng bị giết chết ngay tại trận tiền khi đem quân xâm lược nước ta?

A.Nam Triệu

B.Nam Tống

C.Nam Hán

Đáp án: Lưu Hoằng Tháo là hoàng tử của Nam Hán. Theo lệnh của vua cha (Lưu Nghiễm), năm 938, Hoằng Tháo kéo 20 vạn quân vào xâm lược nước từ theo đường biển. Được tin giặc tấn công, Ngô Quyền đã cho quân lính đóng cộc lên sông Bạch Đằng để đánh địch. Trong trận đánh lịch sử này, Lưu Hoằng Tháo đã bị quân ta giết ngay tại trận. Vua Nam Hán kéo quân đi yểm trợ cho con đến biên giới thì biết tin, khóc đến ngất xỉu, kéo quân trở về không bao giờ dám xâm phạm nước ta nữa.

D.Hậu Lương

Câu 3. Viên tướng nào của nhà Tống từng bị vua Lê Hoàn giết chết khi mang quân xâm lược nước ta năm 981?

A.Hầu Nhân Bảo

Đáp án: Hầu Nhân Bảo là viên tướng dũng mãnh vốn xuất thân từ dòng dõi nhiều đời làm võ tướng cho các triều đại phong kiến phương Bắc. Năm 980, sau khi nghe tin vua Đinh Tiên Hoàng qua đời, vua Tống liền cử Hầu Nhân Bảo thống lĩnh quân đội sang xâm lược nước ta. Được tin giặc xâm chiếm bờ cõi, thái hậu Dương Vân Nga và triều thần đã suy tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua. Dưới sự chỉ huy của vua Lê Hoàn quân ta đã quét sạch quân Tống xâm lược, chủ tướng Hầu Nhân Bảo chị chém ngay tại trận Bạch Đằng năm 981.

B.Tôn Toàn Hưng

C.Hầu Nhân Nguyên

Câu 4. Viên tướng Liễu Thăng của nhà Minh từng bị nghĩa quân Lam Sơn chém bay đầu ở trận đánh nào?

A.Trận Nam Quan

B.Trận Mã Yên

Đáp án: Liễu Thăng là võ tướng cao cấp của nhà Minh, thời trẻ từng theo vua Minh Thành Tổ đánh đông dẹp bắc, lập nên nhiều chiến công. Liễu Thăng cũng là võ tướng dưới quyền Trương Phụ từng đem quân đánh bại cha con vua Hồ Quý Ly năm 1407. Năm 1427 Liễu Thăng lại được vua Minh cử sang đàn áp khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy nhưng khi vừa đến ải Chi Lăng ở Lạng Sơn thì bị quân của Lê Sát mai phục giết chết. Sau này Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo “Ngày 18 trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế / ngày 20 trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu”.

C.Trận Đông Quan

Câu 5. Tướng nào của giặc từng phải thắt cổ tự tử khi đem quân xâm lược nước ta?

A.Hứa Thế Thanh

B.Tôn Toàn Hưng

C.Sầm Nghi Đống

Đáp án: Sầm Nghi Đống là võ tướng của nhà Thanh. Theo sự mời gọi của Lê Chiêu Thống, cuối năm 1788, Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống đã chỉ huy 29 vạn quân Thanh vào xâm lược nước ta, nhưng đội quân xâm lược này đã nhanh chóng bị quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung đánh bại, bản thân Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử sau thất bại ở đồn Khương Thượng.

 

 Tiểu Uyên

Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?

Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?

Có tới hai học trò về sau trở thành hoàng đế, một người xưng vương, cùng nhiều danh tướng khác. Ông là nhà giáo văn võ song toàn bậc nhất sử Việt.

Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ trạng nguyên, tiến sĩ?

Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ trạng nguyên, tiến sĩ?

Bằng phương pháp dạy học độc đáo, ông đã đào tạo được tới 74 học trò đỗ đại khoa, trở thành thầy giáo có nhiều học trò đỗ đạt cao nhất trong gần 1.000 năm khoa bảng nước nhà.

Tráng sĩ nào gắn liền với giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?

Tráng sĩ nào gắn liền với giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?

Ông là một trong những danh tướng nổi danh trong sử Việt, trước khi qua đời đã để lại giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng” được lưu truyền đến hôm nay.

Trần Khánh Dư bị đuổi về quê vì tội gì?

Trần Khánh Dư bị đuổi về quê vì tội gì?

Trần Khánh Dư được đánh giá là một vị tướng tài nhờ nhiều lần đánh bại quân Nguyên Mông, nhưng ông cũng có không ít tật xấu được sử sách ghi lại.

Những điều ít biết về bảy vị tướng lừng danh của nhà Tây Sơn

Những điều ít biết về bảy vị tướng lừng danh của nhà Tây Sơn

“Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời dùng để chỉ bảy danh tướng của nhà Tây Sơn, từng cùng vua Quang Trung lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?
Ai là thầy giáo của hai hoàng đế nổi tiếng nhất sử Việt?
Trắc nghiệmicon  19/08/2018 

Có tới hai học trò về sau trở thành hoàng đế, một người xưng vương, cùng nhiều danh tướng khác. Ông là nhà giáo văn võ song toàn bậc nhất sử Việt.

 
Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ trạng nguyên, tiến sĩ?
Thầy giáo nào có tới 74 học trò đỗ trạng nguyên, tiến sĩ?
Trắc nghiệmicon  16/08/2018 

Bằng phương pháp dạy học độc đáo, ông đã đào tạo được tới 74 học trò đỗ đại khoa, trở thành thầy giáo có nhiều học trò đỗ đạt cao nhất trong gần 1.000 năm khoa bảng nước nhà.

 
Tráng sĩ nào gắn liền với giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?
Tráng sĩ nào gắn liền với giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng”?
Trắc nghiệmicon  02/04/2018 

Ông là một trong những danh tướng nổi danh trong sử Việt, trước khi qua đời đã để lại giai thoại “mài gươm dưới bóng trăng” được lưu truyền đến hôm nay.

 
Trần Khánh Dư bị đuổi về quê vì tội gì?
Trần Khánh Dư bị đuổi về quê vì tội gì?
Trắc nghiệmicon  29/04/2018 

Trần Khánh Dư được đánh giá là một vị tướng tài nhờ nhiều lần đánh bại quân Nguyên Mông, nhưng ông cũng có không ít tật xấu được sử sách ghi lại.

 
Những điều ít biết về bảy vị tướng lừng danh của nhà Tây Sơn
Những điều ít biết về bảy vị tướng lừng danh của nhà Tây Sơn
Trắc nghiệmicon  22/03/2018 

“Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời dùng để chỉ bảy danh tướng của nhà Tây Sơn, từng cùng vua Quang Trung lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường.

 
Dũng tướng nào trong sử Việt bỏ mạng chỉ bởi một miếng dưa hấu?
Dũng tướng nào trong sử Việt bỏ mạng chỉ bởi một miếng dưa hấu?
Trắc nghiệmicon  19/03/2018 

Là danh tướng “đánh đông, dẹp bắc”, lập nên nhiều chiến công, khiến kẻ thù kinh sợ, nhưng cuối cùng vị tướng này lại bị giết chết chỉ bởi một miếng dưa hấu.

Gạc Ma: Những người nằm lại phía chân trời
Gạc Ma: Những người nằm lại phía chân trời
Trắc nghiệmicon  14/03/2018 

30 năm đã trôi qua kể từ sự kiện Gạc Ma. Bạn đã biết những gì về trang sử bi tráng này của dân tộc?

Vị lưỡng quốc trạng nguyên nào hiện còn hậu duệ ở Hàn Quốc?
Vị lưỡng quốc trạng nguyên nào hiện còn hậu duệ ở Hàn Quốc?
Trắc nghiệmicon  13/03/2018 

Ông là một trong số những vị trạng nguyên kiệt xuất nhất sử Việt. Sinh thời, khi đi sứ đã lấy một người vợ người Cao Ly, hiện vẫn còn hậu duệ ở Hàn Quốc.

Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?
Trạng nguyên nào được vua vẽ chân dung đặt cạnh ngai vàng?
Trắc nghiệmicon  12/03/2018 

Theo sách Những người thầy trong sử Việt, Nguyễn Trực rất được các đời vua Lê yêu quý. Trong thời gian ông về quê chịu tang, vua Lê Nhân Tông đã sai người vẽ chân dung ông đặt bên cạnh ngai vàng để bớt nhớ nhung.

Ai là nữ quan đầu tiên trong sử Việt?
Ai là nữ quan đầu tiên trong sử Việt?
Trắc nghiệmicon  02/03/2018 

Dưới chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ, vẫn có những người phụ nữ vượt lên tất cả, khẳng định được trí tuệ không hề thua kém những bậc nam giới.

Ai là tác giả bộ sách toán học lớn nhất của nước ta thời phong kiến?
Ai là tác giả bộ sách toán học lớn nhất của nước ta thời phong kiến?
Trắc nghiệmicon  01/03/2018 

Bên cạnh những thành tựu về văn học, cách đây hàng thế kỷ, cha ông chúng ta cũng đạt được những thành tựu toán học có giá trị đến mai sau.

Ai từng nói “ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”?
Ai từng nói “ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”?
Trắc nghiệmicon  28/02/2018 

Ông là danh tướng lừng lẫy trong sử Việt, trước những lời dụ dỗ của giặc Mông - Nguyên, ông đã khảng khái trả lời “ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”.

Nữ đô đốc Bùi Thị Xuân từng chém bay đầu viên tướng Xiêm nào?
Nữ đô đốc Bùi Thị Xuân từng chém bay đầu viên tướng Xiêm nào?
Trắc nghiệmicon  25/02/2018 

“Tây Sơn ngũ phụng thư” là danh hiệu mà người đời dùng để nói về năm người nữ kiệt tài năng nhất của nhà Tây Sơn.

Nhân tài nào từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì đổi họ để đi thi?
Nhân tài nào từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì đổi họ để đi thi?
Trắc nghiệmicon  23/02/2018 

Ông là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất trong sử Việt, nhưng sinh thời từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì tội đổi họ để đi thi.

Vị giáo sư sinh năm Tuất từng là bộ trưởng hai bộ
Vị giáo sư sinh năm Tuất từng là bộ trưởng hai bộ
Trắc nghiệmicon  22/02/2018 

Tạ Quang Bửu sinh năm Canh Tuất (1910-1986), quê ở Nghệ An. Ông vừa là nhà toán học, vừa là nhà hoạt động khoa học.

Trận thủy chiến lớn nhất sử Việt, sánh ngang Xích Bích thời Tam Quốc?
Trận thủy chiến lớn nhất sử Việt, sánh ngang Xích Bích thời Tam Quốc?
Trắc nghiệmicon  21/02/2018 

Lịch sử nước ta từng chứng kiến những trận thủy chiến kinh điển, vang danh mãi ngàn năm. Trong đó có trận đánh gây chấn động cả thế giới thời bấy giờ.

Ai là quan thanh liêm khiến đạo tặc vì nể phục mà tránh xa?
Ai là quan thanh liêm khiến đạo tặc vì nể phục mà tránh xa?
Trắc nghiệmicon  20/02/2018 

Dưới thời nhà Nguyễn, có nhiều vị quan thanh liêm được lịch sử ghi nhận.

Vị nào được gọi là Khúc Tiên chúa?
Vị nào được gọi là Khúc Tiên chúa?
Trắc nghiệmicon  19/02/2018 

Họ Khúc là dòng họ nắm quyền cai trị Việt Nam đầu thế kỷ X, mở đầu thời kỳ tự chủ Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

Thái hậu nào từng cho xây hơn 150 ngôi chùa để sám hối tội lỗi?
Thái hậu nào từng cho xây hơn 150 ngôi chùa để sám hối tội lỗi?
Trắc nghiệmicon  18/02/2018 

Sinh thời, bà là Thái hậu rất giỏi trị nước, nhưng vì tranh đoạt quyền lực, bà đã phạm phải tội lớn, ép chết Hoàng hậu và 72 cung nữ. Khi nhận thức được sai lầm của mình, bà đã cho xây tới 100 ngôi chùa để sám hối.

Chúa Nguyễn nào giúp người Việt lần đầu đánh bại hạm đội châu Âu trên biển?
Chúa Nguyễn nào giúp người Việt lần đầu đánh bại hạm đội châu Âu trên biển?
Trắc nghiệmicon  17/02/2018 

Trong giai đoạn đầu được cử vào cai quản Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã xây được một vùng lãnh thổ hùng mạnh, có thể đánh bại bất cứ thế lực ngoại bang nào.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN