Cấp bù lãi suất, ưu đãi vốn cho CNHT: Cần cách triển khai đột phá - VietNamNet