Việt Nam được Unido xếp vào nhóm "các nước công nghiệp mới nổi" - VietNamNet