Đại gia miền Tây: Bản lĩnh vay ngàn tỷ rồi chuồn lẹ - VietNamNet