Chỉ nội địa hóa được 287 linh kiện, công nghiệp ô tô 30 năm vẫn sơ khai - VietNamNet