Người nghèo mới xài nhiều trứng, không đồng ý tăng giá - VietNamNet