Chi nửa triệu USD độ xe, chủ xe cắn răng bán lại giá chưa bằng một nửa - VietNamNet