Sốc khoảnh khắc lốp xe tải nổ như bom khi đang di chuyển