Dân Trung Quốc từng đổ xô mua ô tô tránh SARS, nhưng virus corona thì ngược lại