Tránh dịch corona, đại lý ô tô hoạt động cầm chừng, nhân viên làm việc trên mạng