Virus corona có thể khiến công nghiệp ô tô Trung Quốc sụt giảm