Bảo vệ siêu thị điện máy bị chém nguy kịch ở Hà Nội - VietNamNet