Một người đàn ông bị đối tượng tâm thần chém tử vong - VietNamNet