Người chồng nhiễm Covid-19 từng đi chăm vợ đẻ, phong toả BV Phụ sản Hải Phòng - VietNamNet