Ông Donald Trump thua 3 vụ kiện về bầu cử trong một ngày - VietNamNet