Quá tự hào về tên lửa mới thử, Kim Jong Un lệnh 'hành động'