Đoàn Văn Hậu ra mắt, SC Heerenveen sắp có nhà tài trợ Việt Nam - VietNamNet