HLV Park Hang Seo gia hạn hợp đồng, tự hào vì tiếp tục ở Việt Nam