Quế Ngọc Hải, Đình Trọng tham gia chiến dịch "xin cảm ơn" đẩy lùi Covid-19 - VietNamNet