Tuyển Việt Nam được dự đoán cơ hội đi tiếp cao hơn Trung Quốc - VietNamNet