Tuyển Việt Nam lỡ giao hữu Nigeria, VFF dồn cho U23 Việt Nam