ĐKVĐ V-League quyết bảo vệ hình ảnh bóng đá Việt Nam - VietNamNet