Tránh 'trông chờ, nghe ngóng' trong kiểm tra, xử lý vi phạm đảng viên

Khi phát hiện vi phạm phải khẩn trương kiểm ra; kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan; xử lý công tâm; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng"...

Hôm nay, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ

Hội nghị thống nhất năm 2019, cấp ủy và UB kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Tránh 'trông chờ, nghe ngóng' trong kiểm tra, xử lý vi phạm đảng viên
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

UB Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc, nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh; những vi phạm mới phát sinh, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải khẩn trương kiểm ra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan; xử lý công tâm, khách quan; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng"...

Các địa phương, đơn vị chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ, nhất là những cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh, có dư luận không tốt. Nâng cao tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bên cạnh việc kiểm tra tài chính của cấp ủy, cần tăng cường kiểm tra tài chính đối với các địa bàn, lĩnh vực, các đơn vị kinh tế dễ xảy ra vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý, giúp chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp; coi trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong toàn ngành...

Xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng "tham nhũng vặt"

Bế mạc hội nghị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú đánh giá năm 2018, đất nước ta đã đạt những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Kiểm tra Đảng. Trong năm qua, toàn ngành Kiểm tra đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của cán ,ng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước. Vị thế và uy tín của ngành Kiểm tra ngày càng được nâng cao.

 

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13. Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao hơn, do đó nhiệm vụ đặt ra cho ngành Kiểm tra rất nặng nề.

Tránh 'trông chờ, nghe ngóng' trong kiểm tra, xử lý vi phạm đảng viên

Về phương hướng nhiệm vụ 2019, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để UB kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao- đồng chí nêu rõ.

UB kiểm tra chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

UB kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao mà trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra vi phạm mới phát sinh, những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề gây bức xúc dư luận, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dư luận bức xúc để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục ngay những vi phạm, khuyết điểm khi mới mạnh nha, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản và đầu tư công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh tình trạng "tham nhũng vặt" ở địa phương, đơn vị; giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đơn thư liên quan tới cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, không để chồng chéo, nhưng không có khoảng trống trong việc kiểm tra giám sát; chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí sau mỗi kỳ họp của UB kiểm tra; tiếp tục tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, tinh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng

 Tổng bí thư yêu cầu ngành nội chính phải ‘gác gôn’ cho Đảng, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Theo TTXVN

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Xử lý kỷ luật Đảng đúng mức, không 'rút kinh nghiệm' chung chung
Xử lý kỷ luật Đảng đúng mức, không 'rút kinh nghiệm' chung chung
Chính trịicon  23/01/2019 

Sáng nay, UB Kiểm tra TƯ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 
TP.HCM chờ đợi kết luận ‘trách nhiệm’ ở Thủ Thiêm
TP.HCM chờ đợi kết luận ‘trách nhiệm’ ở Thủ Thiêm
Chống tham nhũngicon  22/01/2019 

Bí thư TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm quan tâm công bố kết luận liên quan đến trách nhiệm chung trong vụ Thủ Thiêm.

 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không cho phép ai làm trái đường lối của Đảng
Chống tham nhũngicon  22/01/2019 

 Tổng bí thư yêu cầu ngành nội chính phải ‘gác gôn’ cho Đảng, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

 
Kỷ luật hơn 53.000 cán bộ, đảng viên từ đầu Đại hội 12
Kỷ luật hơn 53.000 cán bộ, đảng viên từ đầu Đại hội 12
Chính trịicon  22/01/2019 

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, 53.107 cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

 
Nữ hiệu trưởng bị tố xây nhà lấn chiếm gần 450m2
Nữ hiệu trưởng bị tố xây nhà lấn chiếm gần 450m2
Chống tham nhũngicon  22/01/2019 

 Hiệu trưởng trường THCS Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị tố xây nhà lấn chiếm gần 450m2 tại thị trấn.

 
Đà Nẵng: Vi phạm kê khai tài sản, một Phó bí thư Quận ủy bị kỷ luật
Đà Nẵng: Vi phạm kê khai tài sản, một Phó bí thư Quận ủy bị kỷ luật
Chống tham nhũngicon  21/01/2019 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Văn Toàn, Phó bí thư Quận ủy Hải Châu.

Kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện TƯ quản lý trong năm 2018
Kỷ luật 38 cán bộ, đảng viên diện TƯ quản lý trong năm 2018
Chống tham nhũngicon  21/01/2019 

 Trong năm 2018, đã thi hành kỷ luật hơn 650 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái trong cả nước; 38 cán bộ, đảng viên diện TƯ quản lý. 

UB Kiểm tra TƯ xem xét kỷ luật cán bộ
UB Kiểm tra TƯ xem xét kỷ luật cán bộ
Chống tham nhũngicon  17/01/2019 

Từ ngày 14 đến 16/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 33. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Bộ Chính trị ra chỉ thị bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Bộ Chính trị ra chỉ thị bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Chống tham nhũngicon  16/01/2019 

Bộ Chính trị ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kỷ luật Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Kỷ luật Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Chống tham nhũngicon  17/01/2019 

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh vừa bị kỷ luật khiển trách.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Những 'ông quan' trục lợi, ưu ái người thân thì nói chẳng ai nghe
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Những 'ông quan' trục lợi, ưu ái người thân thì nói chẳng ai nghe
Chính trịicon  13/01/2019 

Những "ông quan" nói một đằng, làm một nẻo, xa hoa, lãng phí, chi dùng bằng tiền thuế của dân… thì làm mất uy tín của Đảng, mất niềm tin trong nhân dân.

Cục thuế Thanh Hóa xin 700 triệu để động viên cán bộ
Cục thuế Thanh Hóa xin 700 triệu để động viên cán bộ
Chống tham nhũngicon  10/01/2019 

Cục thuế Thanh Hóa vừa có tờ trình xin UBND tỉnh 4,5 tỷ đồng, trong đó có khoản 700 triệu tiền động viên cán bộ.

Đình chỉ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Đình chỉ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Chống tham nhũngicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ công tác Trưởng Công an TP liên quan tới việc nhận tiền chạy án.

Muốn nhân dân tin Đảng thì mỗi cán bộ phải gương mẫu
Muốn nhân dân tin Đảng thì mỗi cán bộ phải gương mẫu
Chính trịicon  29/12/2018 

Theo Thường trực Ban Bí thư, muốn nhân dân tin Đảng, tin con đường mà Đảng đã chọn thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước và ngọn lửa từ tâm diệt 'giặc nội xâm'
Tổng bí thư, Chủ tịch nước và ngọn lửa từ tâm diệt 'giặc nội xâm'
Chính trịicon  29/12/2018 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã nhóm lên chiếc lò được cháy bằng ngọn lửa của lương tâm và công lý, quyết thiêu hủy cơn đại dịch tham nhũng.

Lấy đất đình làng phân lô bán nền, Chủ tịch phường bị cách chức
Lấy đất đình làng phân lô bán nền, Chủ tịch phường bị cách chức
Chống tham nhũngicon  28/12/2018 

Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân Nguyễn Văn Hòa (TP Huế) bị cách chức vì sai phạm trong quản lý đất đai.

2019: Đẩy nhanh các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản
2019: Đẩy nhanh các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản
Chính trịicon  28/12/2018 

Năm 2019, Chính phủ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát.

Chủ tịch Đà Nẵng trải lòng về việc bị TƯ kỷ luật liên quan đến Vũ 'nhôm'
Chủ tịch Đà Nẵng trải lòng về việc bị TƯ kỷ luật liên quan đến Vũ 'nhôm'
Chống tham nhũngicon  27/12/2018 

Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê sáng nay, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ dành khá nhiều thời gian nói về việc cá nhân từng bị TƯ kỷ luật.

TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng
TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng
Chống tham nhũngicon  27/12/2018 

Ông Tất Thành Cang vừa mất chức. Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, bắt tạm giam vì dính đến đất vàng.

Ông Tất Thành Cang bị cách chức ủy viên Trung ương
Ông Tất Thành Cang bị cách chức ủy viên Trung ương
Chống tham nhũngicon  26/12/2018 

Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM bị Ban chấp hành TƯ kỷ luật cách chức ủy viên TƯ Đảng. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN