Khoảnh khắc đặc biệt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước trước giao thừa