vỡ đê Chương Mỹ

Cập nhập tin tức vỡ đê Chương Mỹ

Phó giám đốc Sở: Trong nghề không có câu 'vỡ trong kế hoạch'

PGĐ Sở NN&PTNT Hà Nội nói, trong nghề không có câu “vỡ đê trong kế hoạch” như phát ngôn của Chi cục trưởng Chi cục đê điều.

Vỡ đê Chương Mỹ: Hà Nội tính di dời dân lên vùng cao hơn

Từ sự cố vỡ đê Bùi 2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, định hướng lâu dài phải di dời dân ở vùng trũng lên vị trí cao hơn.

Khi đê Chương Mỹ 'vỡ trong kế hoạch'

Hội chứng "đúng quy trình" chưa qua, thì nay lại xuất hiện một cụm từ mới: Vỡ đê trong kế hoạch.