vỡ nợ Evergrande

Cập nhập tin tức vỡ nợ Evergrande

Năm lần bảy lượt thoát nạn, Evergrande tìm mọi cách để tránh đổ vỡ nhưng những khó khăn luôn đẩy đại gia này xuống vực. Một chuyên gia ví Evergrande giống như ngọn nến đang cháy ở cả hai đầu.

Thoát cửa tử vào phút chót, Evergrande vẫn khó sống sót

Evergrande, tập đoàn bất động sản của Trung Quốc lại một lần nữa thoát cảnh vỡ nợ trong ngày 11/11.