vốn vay ngân hàng

Cập nhập tin tức vốn vay ngân hàng

Siết vốn nhà đất: Những cơn co thắt đáng sợ

Nguồn vốn thị trường BĐS phụ thuộc rất lớn từ phía ngân hàng chính vì thế mỗi khi có sự biến động về chính sách tài chính đều khiến BĐS ngay lập tức ảnh hưởng.

Lộ trình lãi suất và chu kỳ tăng trưởng mới

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm đáng kể, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn.