VPCP

Cập nhập tin tức VPCP

Bộ TT&TT liên thông quản lý văn bản với VPCP trước 30/4

Cùng với 7 Bộ, ngành khác, Bộ TT&TT sẽ tiến hành liên thông, kết nối phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ (VPCP) qua trục liên thông Chính phủ trước ngày 30/4.

TP.HCM chính thức liên thông văn bản điện tử với VPCP

TP.HCM là địa phương đầu tiên chính thức liên thông hai chiều phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ (VPCP), cho phép gửi/nhận văn bản điện tử giữa VPCP với UBND Thành phố một cách thông suốt.

15/1 phải báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê ngoài dịch vụ

Văn Phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016.

Khuyến khích thu hút FDI cho dịch vụ CNTT

Văn phòng Chính phủ đề xuất Bộ TT&TT nghiên cứu, khuyến khích mô hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho ngành CNTT, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thuê dịch vụ CNTT.

Thủ tướng: Bổ nhiệm cán bộ phải thực sự công tâm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu  Đảng bộ VPCP phải quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ.