- Ông Đàm Mỹ Nghiệp, TGĐ Tổng công ty VTC cho biết doanh nghiệp này sẽ trình phương án cổ phần hóa để Bộ T&TT phê duyệt trong Q4/2015, thực hiện nghiêm túc đề án tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT.

{keywords}

Ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Thông tin này được ông Nghiệp đưa ra tại Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty VTC chiều nay, 24/12. Đây là một trong 5 nhiệm vụ chính của VTC trong năm tới, cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc chia tách, bàn giao tài sản của đài VTC sang VOV; Thúc đẩy phát triển kinh doanh, xóa lỗ tích lũy và có lợi nhuận năm 2016; Đầu tư vào các công trình trọng điểm, năng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng SXKD và Ứng dụng hệ thống quản trị hiện đại trong toàn Tổng công ty.

Cho tới thời điểm này, VTC đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015. Việc cổ phần hóa sẽ là mục tiêu lớn của giao đoạn tái cấu trúc tiếp theo theo đúng chủ trương lớn về tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước của Chính phủ.

Thời điểm cuối năm 2016 tỏ ra phù hợp, bởi theo kỳ vọng của Ban lãnh đạo Tổng công ty, khi ấy cũng là lúc mà VTC xóa hết lỗ lũy kế và chính thức có lợi nhuận. Với bức tranh tài chính lành mạnh, doanh nghiệp sẽ có lợi thế hơn khi định giá.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh năm 2016 sẽ là năm đầu tiên mà VTC bắt đầu triển khai xây dựng phương án cổ phần hoá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty cần lựa chọn thời điểm phù hợp nhất cho việc cổ phần hóa, trên cơ sở đó sớm xây dựng phương án trình Bộ phê duyệt.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc VTC đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các Bộ, Ngành thực hiện công tác chia tách Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV, đồng thời thực hiện nghiêm túc đề án tái cơ cấu trên tinh thần cầu thị, tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn trong giai đoạn trước;

"VTC đã thẳng thắn chỉ ra 4 tồn tại chủ yếu trong công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp cần phải tháo gỡ để đưa VTC tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Tổng công ty cần tiếp tục nỗ lực giải quyết những tồn tại, khó khăn về tài chính, ổn định môi trường SXKD, tối ưu nguồn lực và ưu thế của doanh nghiệp để sớm cổ phần hoá trong năm 2016", Bộ trưởng chỉ đạo. Đồng thời, để việc cổ phần hóa đạt hiệu quả, giá trị doanh nghiệp cao, VTC sẽ cần sớm đẩy nhanh tiến độ một số việc như thoái vốn tại các công ty hoạt động thiếu hiệu quả.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty hồi tháng 8 vừa qua, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải cũng nêu rõ, định phướng phát triển của Tổng công ty VTC là tăng vốn điều lệ lên 1500 tỷ đồng trong năm 2016 và "tạo điều kiện nâng cao giá trị cổ phần hóa doanh nghiệp từ năm 2017" để đạt được mục tiêu 2000 tỷ đồng vốn điều lệ vào năm 2020. Ban lãnh đạo VTC tin rằng, thông qua các mô hình tổ chức đa sở hữu, cổ phần hóa, doanh nghiệp sẽ có thể thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với nội lực để tạo ra "sự đột phá về quy mô", bứt phá về hoạt động SXKD.

T.C