Vùng đồng bào DTTS Lạng Sơn thoát nghèo nhờ các chính sách an sinh, hỗ trợ

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, đời sống của nhân dân và bộ mặt nông thôn ở vùng cao của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều khởi sắc.

Với địa thế một tỉnh miền núi, Lạng Sơn có 7 dân tộc anh em, trong đó người dân tộc Nùng chiếm 42,97%, Tày chiếm 35,92%, Kinh 16,5%, còn lại là các dân tộc Dao, Hoa, Sán Chay, H'Mông...  Toàn tỉnh có gần 159.000  hộ dân tộc thiểu số và có 20.137 hộ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã giành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có Lạng Sơn.

Chỉ tính riêng nguồn vốn thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2020 là 1.128.949 triệu đồng. Thực hiện đầu tư, xây dựng 2.584 công trình, trong đó công trình giao thông 1.704 công trình; công trình thủy lợi 131 công trình; công trình giáo dục 552 công trình; trạm y tế xã 35 công trình; nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa thôn) 61 công trình; công trình nước sinh hoạt tập trung 50 công trình; điện lưới quốc gia 68 công trình; chợ 01 công trình; công trình khác (san lấp mặt bằng; duy tu bảo dưỡng) 17 công trình. Hỗ trợ phát triển sản xuất cả giai đoạn là 303.047 triệu đồng với 258.683 lượt hộ tham gia, nội dung chủ yếu là hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và cận nghèo tập trung vào hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất và xây dựng mô hình.

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, chính sách khác như: Dự án định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg. Thực hiện 03 dự án định canh, định cư (01 dự án định canh định cư tập trung; 02 dự án định canh định cư xen ghép) thực hiện ổn định cho 65 hộ đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Dao với 296 nhân khẩu. Tổng kinh phí thực hiện là 44.454 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh là 93.741 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 17.144 hộ (nội dung hỗ trợ mua téc, lu chứa nước; vòi dẫn nước; xây bể; đào giếng và tạo nguồn nước sinh hoạt khác); đầu tư xây dựng 23 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 2.899 hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho 877 hộ.

Thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, Lạng Sơn được phân bổ và thực hiện chính sách giai đoạn 2014 - 2016 được 39.000 triệu đồng. Trong đó, đầu tư thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.855 triệu đồng và đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung 11.435 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 724 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, tổng kinh phí hỗ trợ 5.850 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua sắm máy nông cụ cho 1.170 hộ dân tộc thiểu số nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ 10.860 triệu đồng. Kết quả thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, kinh phí được thực hiện các nội dung hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2020 là 44.741 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất 4.945 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.645 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.784 triệu đồng; dự án ổn định dân cư: 20.367 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất 1.906,28 triệu đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề 8.645 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 10.872 triệu đồng.

Các chính sách dân tộc được thực hiện có hiệu quả đã thực sự tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. Việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường học, trạm xá, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa... đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội đối với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, tạo sự thay đổi về bộ mặt kinh tế xã hội trên vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khơi dậy ý thức sản xuất hàng hóa, khuyến khích nông dân miền núi vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo và biết cách làm giàu chính đáng.

Nhờ đó, an sinh xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hàng năm, giảm bớt sự phân hóa giàu - nghèo giữa vùng đặc biệt khó khăn với các vùng có điều kiện phát triển của tỉnh, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào các dân tộc chung sống đoàn kết, không có các vấn đề nổi cộm, phức tạp về dân tộc, tôn giáo; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm gắn bó với quê hương, xây dựng đời sống mới; an sinh xã hội được bảo đảm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Linh

tin nổi bật

Sắp diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tại Đắk Lắk

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào tháng 3/2023 với chủ đề: “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”.

Kon Tum phục dựng được trên 20 lễ hội truyền thống

Tỉnh Kon Tum có 7 dân tộc thiểu số cư trú lâu đời, gồm: Xơ Đăng, Ba Nar, Giẻ- Triêng, Gia Rai, B’râu, Rơ Măm và Hrê.

Chợ cây cảnh Văn Giang nhộn nhịp trước dịp Tết Nguyên đán

Chợ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) thường xuyên gặp cảnh ùn tắc khi thương lái từ khắp các tỉnh xa gần đổ về giao dịch. Nơi đây tấp nập cả ngày, chủ vườn ươm phải thuê thêm nhân công phụ giúp.

Thanh Hoá: Hơn 3.000 học sinh hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn và nhà ở

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP.

Thừa Thiên Huế phổ biến, nâng cao nhận thứ về ứng dụng CNTT hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022.

Những nỗ lực thoát nghèo của người Mông ở Kỳ Sơn

Đồng bào Mông ở các xã vùng cao, huyện Kỳ Sơn đã triển khai phát triển vùng nguyên liệu chè quy mô lớn, kết hợp thu hút đầu tư xây dựng nhà máy thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Hà Giang: Phát huy vai trò, vị thế của người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, đội ngũ người có uy tín tỉnh Hà Giang có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trung bình mỗi năm là 3,75%; có 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Chú trọng tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai

Việc tuyền truyền, phố biến giáo dục và tư vấn pháp luật đã nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đắk Lắk tích cực phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tích cực chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Giang

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng hệ thống y tế cơ sở mà việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ngày càng được đảm bảo.

Ông Pờ Dần Xinh: “Người Hà Nhì đi đầu và đứng đầu”

Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, vùng biên viễn xa xôi nhất phía cực Tây của Tổ quốc, vùng ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng theo phương án của UB Tài chính - Ngân sách

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo phương án của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Mức thuế này được áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Chính sách tín dụng ưu đãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

20 năm qua, NHCSXH đã thiết lập được mô hình quản trị và điều hành tác nghiệp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và cấu trúc hệ thống chính trị của đất nước.

Bưởi Phúc Trạch quảng bá, bán trên mạng xã hội nâng cao đời sống người dân

Dù đã giành giải nhất trong cuộc thi đấu xảo toàn Đông Dương và đã được Pháp cấp mề đay từ năm 1938 nhưng những năm gần đây, từ khi HTX Nông nghiệp Choa ra đời bưởi Phúc Trạch mới giúp người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đổi đời.

Tổng Bí thư: Hội CCB là lực lượng chính trị đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.