Theo số liệu thống kê, năm 2022, tỉnh Lạng Sơn có 1.649 người (1.433 nam, 216 nữ) người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).  

Thời gian qua, tỉnh  luôn quan tâm công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Nhờ đó góp phần tuyên truyền, giải thích cho cộng đồng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở.

Theo báo cáo của tỉnh, trong năm nay, tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh năm 2022 tiếp tục được quan tâm, có bước phát triển.

Cụ thể, công tác phát triển sản xuất được tăng cường đẩy mạnh, công tác quản lý, bảo vệ được quan tâm, chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 7,22%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,7 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 ước giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021; 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên 98%; số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 165/181 xã chiếm 91,16%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 71,04%. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng, dự kiến có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 85/181 xã, chiếm tỷ lệ 47%, số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 12,92 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện toàn diện. Đến nay toàn tỉnh có 101/200 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (đạt 50,5%); có 163/200 xã có sân tập thể dục thể thao (đạt 81,5%); có 1.663/1.676 thôn, khối, phố có nhà văn hóa (đạt 99,2%). Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá.

Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2022), Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng Sơn năm 2022 được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong năm nay, tỉnh cũng tổ chức tốt các hoạt động, phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo theo đúng định hướng; các cơ quan báo, đài đã đưa tin, phản ánh đầy đủ, kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chính sách tạo nguồn cho học sinh DTTS tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,9%.

Mạng lưới y tế của tỉnh tiếp tục được quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, có 180/200 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã; 100% trạm y tế tuyến xã có bác sỹ làm việc; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên; công tác phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, qua đó đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; các hoạt động duy trì hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế - dân số được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Đã tạo việc làm mới cho 17.000 lao động, đạt 113,3% kế hoạch. Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 4.746 người, trong đó 4.032 người (tăng 21,7% so với năm 2021) có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng với tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp theo quyết định là 54.756 triệu đồng (tăng 25,35% so với năm 2021). Tuyển sinh và đào tạo cho 19.436 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, đạt 100% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 ước giảm 3% so với năm 2021, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 9,2% tương đương giảm 5.785 hộ nghèo, ước đạt 100% kế hoạch đề ra. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển; tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Hồng Linh