Thời gian qua, việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất là ngăn chặn tàu các khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài được xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm và huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến về nhận thức của ngư dân, góp phần sớm khắc phục “thẻ vàng” của EC.

xalocan.png
Chợ cá xã Lộc An

Các ngành chức năng xã đã tích cực phối hợp Đồn Biên phòng Phước Hải, Ban quản lý cảng cá tỉnh tích cực tuyên truyền về việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất là khuyến cáo ngư dân không khai thác đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài; vận động các chủ tàu lấp thiết bị giám sát hành trình và hướng dẫn đăng ký giấy phép khai thác thuỷ sản đối với các trường hợp giấy phép hết hạn.

Nhờ hiệu quả của việc tuyên truyền và sự phối hợp giữa các đơn vị tại các cảng cá mà ngư dân trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến trong việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, nhất là việc ngư dân thực hiện nghiêm việc thông báo cho Ban quản lý cảng cá biết trước thời gian khi tàu cá xuất-nhập bến và nộp nhật ký khai thác, từ đó, giúp các ngành chức năng quản lý hiệu quả khai thác hải sản của ngư dân, ngăn chặn các tàu các khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. Kết quả, trong năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp nào vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác IUU, không để tái diễn ở những năm tiếp theo của tỉnh.

Trần Thường và nhóm PV, BTV