Mời quý độc giả theo dõi video:

Trực Tuấn nằm ở phía Đông Nam huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện 6 km. Tổng diện tích đất tự nhiên 574,91 ha.

Là xã thuần nông, diện tích đất canh tác bình quân 767m²/khẩu, chủ yếu là trồng lúa, rau màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 87 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 35.500.000đ/người/năm (tính đến 2016). Trong thời gian qua, xã Trực Tuấn tích cực giảm nghèo. Mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025).

Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua xã chú trọng thúc đẩy giảm nghèo thông tin.

Trên tinh thần đó, xã tiến hành nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, thủ sóng mạng internet đến từng ngõ xóm, từng gia đình; cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã; treo băng rôn, pano truyền thông giảm nghèo ở các vị trí công cộng; tăng cường phát thanh những nội dung về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhiều tin bài phản ánh về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, mô hình sản xuất, xây dựng nông thôn mới... thông qua các tin bài tuyên truyền, góp phần nâng nâng cao ý thức của người dân, thích ứng với kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa và có tư duy làm giàu, biết cách làm giàu, phát triển kinh tế ổn định.

Cán bộ xã cũng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập khai thác thông tin qua thư viện, mạng internet… để có thể chủ động tra cứu thông tin, cập nhật nâng cao nhận thức, tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo bền vững, đồng thời từng bước tiếp cận, hòa nhịp chuyển đổi số.

Nhờ sự nỗi lực của cả hệ thống chính trị và người dân, theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đã có sự tiến triển tích cực với tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh giảm từ 6,78% (cuối năm 2021) xuống còn 4,77% (cuối năm 2022).

Tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân, nhất là người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet.

Thùy Chi - Đức Yên