xây dựng chỉnh đốn Đảng

Cập nhập tin tức xây dựng chỉnh đốn Đảng

Những bước tiến mới trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đẩy mạnh, có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn giữa phòng, chống với xây.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về những cán bộ thẳng thắn, dám đấu tranh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu cụ thể một số cán bộ, lãnh đạo dám nói ý kiến khác, thẳng thắn, nghiêm túc để đảm bảo sự trong sạch, đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Những câu nói thấm thía của Tổng Bí thư trong năm 2021

Một trong những dấu ấn đọng lại năm 2021 là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với nhiều câu nói thấm thía của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 9/12.

Tổng Bí thư: Kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp

Tổng Bí thư lưu ý, kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. 

Trong tình hình mới cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Quyết liệt chống tham nhũng, Đảng mạnh hơn, dân tin hơn

“Qua đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực chứng tỏ Đảng ta mạnh. Một Đảng không mạnh thì không có sức để xử lý từng ấy cán bộ cấp cao”.

Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, không đòi thực hiện xã hội dân sự

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm gồm 19 điều.

Những điều đảng viên không được làm và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Nhiều điểm mới trong những điều đảng viên không được làm để đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Tổng Bí thư: Từng ủy viên Bộ Chính trị phải gương mẫu, nói đi đôi với làm

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định; từng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nói đi đôi với làm.

Hội nghị Trung ương thảo luận về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị Trung ương thảo luận báo cáo kết quả 5 năm thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Trung ương thảo luận về những điều đảng viên không được làm

Ngày làm việc thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tìm giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, sửa những điều Đảng viên không được làm

Tổng Bí thư nêu lên một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tại tọa đàm Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các đại biểu đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4; những kết quả quan trọng đã đạt được và những nội dung công việc còn hạn chế.