Xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) triển khai thực hiện. Mới đây Cổng thông tin điện tử sotaichinh.sonla.gov.vn đã công bố những số liệu thống kê từ đầu năm, sau khi UBND thành phố tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn thành phố Sơn La, hạ tầng băng rộng cáp quang đạt 100%; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 77,6%; giải quyết 3.744 hồ sơ trên ứng dụng một cửa điện tử, trong đó trước và đúng hẹn 3.743 hồ sơ; cung cấp 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh; 100% các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường và 46 đơn vị trường học đã được cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng...

Thành phố Sơn La đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành, giám sát đô thị thông minh, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Sau 6 tháng triển khai thí điểm Trung tâm bước đầu đã đem lại một số kết quả. Trong đó, lĩnh vực giáo dục đào tạo đã xây dựng hoàn thiện phương án cập nhật số liệu tự động lên Trung tâm, sử dụng toàn bộ hệ thống quản lý trường học miễn phí của Viettel là phần mềm Smas.

Sơn La cũng đã xử lý 328/423 phản ánh trên hệ thống phần mềm “Sơn La Smart”; tiếp nhận 268 cuộc gọi đến hệ thống tổng đài liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính; đã phát hiện được các lỗi vi phạm giao thông; hoàn thiện số hóa công nghệ 3D với 6 địa điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán POS không dùng tiền mặt; sàn giao dịch thương mại điện tử của thành phố được triển khai thí điểm tại địa chỉ voso.vn/dac-san-thanh-pho-son-la-s3227328, với 23 sản phẩm được trưng bày; 145 tổ/bản thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng... 

Trong thời gian tới Sơn La sẽ thành lập tổ rà soát, thẩm định trang thiết bị tại các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố; tiếp tục bổ sung các tính năng, phần mềm, cập nhật và từng bước hình thành kho dữ liệu lớn, có thể chia sẻ, dùng chung; tập trung xây dựng các chỉ tiêu cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sơn La Smart”.

Anh Hào